Clipping: Acord de distribució entre Hermanos Berga i Sunseeker Spain

Clipping Hermanos Berga Clipping Hermanos Berga

.- Nota de premsa: “Hermanos Berga estableix un acord de distribució amb Sunseeker Spain per a
consolidar la seva estratègia empresarial”, 12/07/2012:
http://www.monmar.net/2012/07/12/hermanos-berga-estableix-un-acord-de-distribucio-amb-
sunseeker-spain-per-a-consolidar-la-seva-estrategia-empresarial/

.- Nota de prensa: “Hermanos Berga alcanza un acuerdo de distribución con Sunseeker Spain para
consolidar su estrategia empresarial”, 12/07/2012:
http://es.monmar.net/2012/07/hermanos-berga-alcanza-un-acuerdo-de-distribucion-con-sunseeker-
spain-para-consolidar-su-estrategia-empresarial/

.- Press release: Hermanos Berga reaches a distribution agreement with Sunseeker Spain to
consolidate its business strategy
http://en.monmar.net/2012/07/hermanos-berga-reaches-a-distribution-agreement-with-sunseeker-
spain-to-consolidate-its-business-strategy/

TELE
.- TD Camp, 14/07/2012: Les drassanes més prestigioses, a Cambrils
http://www.xarxanoticies.cat/societat/article?id=1036315

PREMSA DE PAPER
.- Diari de Tarragona, 21/08/2012: Hermanos Berga cierra un acuerdo con el astillero británico
Sunseeker
- Indicador de Economia, número d’agost de 2012: Hermanos Berga comercialitzarà embarcacions
de Sunseeker
.- Diario Marítimas, 27/07/2012: Hermanos Berga alcanza un acuerdo de distribución con
Sunseeker Spain para consolidar su estrategia empresarial

PREMSA DIGITAL
.- Diaridetarragona.com, 20/08/2012: Hermanos Berga cierra un acuerdo con el astillero Sunseeker
(http://www.diaridetarragona.com/economia/070110/hermanos/berga/cierra/acuerdo/astillero/sunsee
ker
)

.- Masmar.net, 19/07/2012: Hermanos Berga alcanza un acuerdo de distribución con Sunseeker Spain
para consolidar su estrategia empresarial
http://www.masmar.net/esl/N%C3%A1utica/Industria-N%C3%A1utica/Hermanos-Berga-alcanza-
un-acuerdo-de-distribuci%C3%B3n-con-Sunseeker-Spain-para-consolidar-su-estrategia-empresarial

.- Nauticnews.com, 17/07/12: El astillero británico Sunseeker consolidar su estrategia empresarial
en España
http://es.nauticwebnews.com/2352/el-astillero-britanico-sunseeker-consolidar-su-estrategia-
empresarial-en-espana/

.- Nauticnews.com, 17/07/12: Sunseeker Spain to consolidate its business strategy
http://en.nauticwebnews.com/4382/sunseeker-spain-to-consolidate-its-business-strategy/

.- Nauta360, 12/07/12: Hermanos Berga ficha a Sunseeker
http://nauta360.expansion.com/2012/07/12/de_costa_a_costa/1342113087.html

REVISTES NÀUTIQUES
.- Barcos a motor, número de setembre 2012: Hermanos Berga: Acuerdo con Sunseeker
.- Skipper, número d’agost 2012: Hermanos Berga distribuidor de Sunseeker
.- Nautic press, número de setembre 2012
.- The Best, número de setembre-octubre 2012
.- Náutica & Yates magazine, número d’octubre-novembre (sortirà al Saló Nàutic de Barcelona)

ALTRES
Virtualshouses.com, 18/07/12: Acuerdo de distribución para la comercialización embarcaciones
entre Cambrils i Dénia http://www.virtualshouses.com/index.php?
Itemid=12&id=135&option=com_content&task=view

Salou.com, 16/07/2012
http://www.salou.com/spa/item/berga-cambrils.html

Webdelayuntamiento.com, 13/07/12: Hermanos Berga ficha a Sunseeker
http://www.webdelayuntamiento.com/noticias-de-cambrils-6503.html

Blog Hermanos Berga (català): Hermanos Berga estableix un acord de distribució amb Sunseeker
Spain per a consolidar la seva estratègia empresarial: http://blog.hermanosberga.com/?p=1789

- Blog Hermanos Berga (castellà): Hermanos Berga alcanza un acuerdo de distribución con
Sunseeker Spain para consolidar su estrategia empresarial: http://blog.hermanosberga.com/?p=1798

.- Blog Hermanos Berga (anglès): Hermanos Berga reaches a distribution agreement with
Sunseeker Spain to consolidate its business strategy: http://blog.hermanosberga.com/?p=1803

XARXES SOCIALS
.- Mencions a Twitter: Amancio Plaza (@adnfamily), Nauta 360 (@nauta360), Carmelo Molina
Sánch (@samocar), Eudald Aymerich Jou (@eudaldaymerij) i Cambrils TDCamp
(@CambrilsTDCamp).

.- Mencions a Facebook: TheBest Superyates https://www.facebook.com/TheBestSuperyates

Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions