Posicionament del Gremi de Llibreters davant el debat sobiranista

El Gremi de Llibreters ha emès el següent comunicat davant del debat sobiranista que viu el nostre país:

“Ateses les declaracions que comencen a sortir als mitjans de comunicació, per part de diversos col·lectius i representants empresarials, referents al moviment polític i social de Catalunya, a redós de la manifestació multitudinària del proppassat 11 de setembre, i el seu futur com a nació, el Gremi de Llibreters de Catalunya creu convenient posicionar-se.

En tant que representant d’un col·lectiu unit per la seva tasca professional i comercial, però que pel seu producte, el llibre, el fa portador i transmissor de cultura i pensament, vol deixar clar i palès que la seva posició serà sempre el reflex de l’esperit democràtic i respectuós amb el pensament dels seus membres i de les majories que surtin i s’expressin de forma inequívocament democràtica.

Creiem fermament que tota persona té dret a manifestar el seu pensament i cal que aquest sigui respectuós amb els d’altri, mentre no fereixin la moral, l’ètica i decòrum imprescindibles per a una bona convivència. Les nostres lleixes plenes de llibres de pensaments diversos ens han de ser un bon exemple d’aquesta esmentada convivència.

Com a empresaris esperem, doncs, que es respecti la nostra decisió, que no pretén defugir de cap responsabilitat ciutadana, ans el contrari, en vol ser partícip dins del joc que la decisió popular i lliure ens indiqui amb els seus vots.

D’aquesta manera demanem als responsables de les principals institucions empresarials del nostre país –d’algunes de les quals en formem part com a gremi- que evitin oferir en nom de tots opinions ideològiques, no econòmiques i es limitin a defensar els nostres negocis, al marge de la realitat política que el poble català lliurement decideixi quan pertoqui i que lògicament nosaltres respectarem i ens hi adaptarem.

Així ho expressem per evitar ser utilitzats per ningú i obrir camins de diàleg entre tots”.

Barcelona, octubre de 2012

Antoni Daura i Jorba, president.

Comunicat al web del Gremi de Llibreters de Catalunya

ndp-Posicionament Gremi Llibreters debat sobiranista ndp-Posicionament Gremi Llibreters debat sobiranista

Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions