Quality Espresso renova la certificació ISO 9001 que acredita la qualitat del seu sistema de gestió

L’empresa, que ha obtingut la certificació després d’una auditoria, aplica el sistema de gestió “al disseny, producció, servei postvenda i comercialització de màquines de cafè, molins de cafè, termos i accessoris”.

La certificació prova el nostre afany per millorar cada dia, liderar el sector i l’aposta per la qualitat en els diferents processos de fabricació de Quality Espresso”, explica Josep Casasayas, director de planificació i control.

En la tramitació del certificat, s’han valorat aspectes com les tasques de la direcció de l’organització; la gestió dels recursos humans; la realització del producte-servei; i la mesura, anàlisi i millora dels processos.

NDP-Quality Espresso renova la certificació ISO 9001 que acredita la qualitat del seu sistema de gestió NDP-Quality Espresso renova la certificació ISO 9001 que acredita la qualitat del seu sistema de gestió

Més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ · QUALITY ESPRESSO PRESS OFFICE
E. Aymerich Jou · Tel 93 886 22 48 · 685 506 531 · press@qualityespresso.net

PER VEURE PEU DE FOTO CLICAR CADA IMATGE

ISO 9001Imagen del área de producción de Quality Espresso./ Imatge de l'àrea de producció de Quality Espresso. Cadena de producción en la fábrica de máquinas de café espresso Quality Espresso, en la Zona Franca de Barcelona./Cadena de producció a la fàbrica de màquines de cafè exprés Quality Espresso, a la Zona Franca de Barcelona.

La fábrica de Quality Espresso de la Zona Franca de Barcelona cuenta con equipamiento de alta tecnología y un sistema de gestión certificado por la ISO 9001./ La fàbrica de Quality Espresso de la Zona Franca de Barcelona compta amb equipament d'alta tecno Cadena de producción de las máquinas de café de Quality Espresso./ Cadena de producció de les màquines de cafè de Quality Espresso. Los sistemas de organización del trabajo, como el de esta caldera, están certificados por la ISO 9001./Els sistemes d'organització del treball, com el d'aquesta caldera, estan certificats per la ISO 9001.Embalaje de las máquinas de café al final de la cadena de producción. / Embalatge de les màquines de cafè al final de la cadena de producció./ Todos los procesos de fabricación siguen estrictos controles de calidad recogidos en la ISO 9001./ Tots els processo de fabricació segueixen estrictos controls de qualitat recollits a la ISO 9001. Imagen del almacén donde se organizan las máquinas de café en sus embalajes antes de ser distribuidas./ Imatge del magatzem on s'organitzen les màquines dins dels seus embalatges abans de ser distribuïdes./ Vista aérea de la fábrica de Quality Espresso, en la Zona Franca de Barcelona./ Vista aèria de la fàbrica de Quality Espresso a la Zona Franca de Barcelona.


Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions