Quality Espresso acredita els seus processos empresarials amb el Nestlé Responsible Sourcing Audit Program que obre les portes a treballar amb altres multinacionals

Ha superat l’auditoria que la multinacional suïssa realitza als seus proveïdors segons el mètode SMETA -the Sedex Members Ethical Trade Audit-, que impulsa Sedex, organització dedicada a millorar l’ètica empresarial. Està homologada per AIM Progress, fòrum empresarial que agrupa una trentena de multinacionals.

Constata que els processos empresarials de Quality Espresso compleixen l’actual legalitat vigent i verifica el Codi de Proveïdors de Nestlé, partint del format d’auditoria SMETA 4 pilars: el compliment de la legislació laboral vigent, el compromís en seguretat i salut, el respecte al medi ambient de l’activitat i l’ètica en les pràctiques empresarials.

“Som una empresa que no només vetlla per la qualitat i excel·lència dels seus productes sinó també pel benestar i seguretat de tots els seus treballadors”, comenta Josep Casasayas, director de planificació i control de Quality Espresso.

NDP-Quality Espresso acredita els seus processos empresarials amb el Nestlé Responsible Sourcing Audit Program que obre les portes a treballar amb altres multinacionals NDP-Quality Espresso acredita els seus processos empresarials amb el Nestlé Responsible Sourcing Audit Program que obre les portes a treballar amb altres multinacionals

FOTOS DE LA FÀBRICA DE QUALITY ESPRESSO
Imagen del área de producción de Quality Espresso./ Imatge de l'àrea de producció de Quality Espresso. Cadena de producción en la fábrica de máquinas de café espresso Quality Espresso, en la Zona Franca de Barcelona./Cadena de producció a la fàbrica de màquines de cafè exprés Quality Espresso, a la Zona Franca de Barcelona.

La fábrica de Quality Espresso de la Zona Franca de Barcelona cuenta con equipamiento de alta tecnología y un sistema de gestión certificado por la ISO 9001./ La fàbrica de Quality Espresso de la Zona Franca de Barcelona compta amb equipament d'alta tecno Cadena de producción de las máquinas de café de Quality Espresso./ Cadena de producció de les màquines de cafè de Quality Espresso. Los sistemas de organización del trabajo, como el de esta caldera, están certificados por la ISO 9001./Els sistemes d'organització del treball, com el d'aquesta caldera, estan certificats per la ISO 9001.Embalaje de las máquinas de café al final de la cadena de producción. / Embalatge de les màquines de cafè al final de la cadena de producció./ Todos los procesos de fabricación siguen estrictos controles de calidad recogidos en la ISO 9001./ Tots els processo de fabricació segueixen estrictos controls de qualitat recollits a la ISO 9001. Imagen del almacén donde se organizan las máquinas de café en sus embalajes antes de ser distribuidas./ Imatge del magatzem on s'organitzen les màquines dins dels seus embalatges abans de ser distribuïdes./ Vista aérea de la fábrica de Quality Espresso, en la Zona Franca de Barcelona./ Vista aèria de la fàbrica de Quality Espresso a la Zona Franca de Barcelona.


Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions