L’informe SILMAR alerta del deteriorament del medi marí i dels efectes del canvi climàtic a la costa catalana

Dels 17 punts avaluats, n’hi ha tres que suspenen i vuit més que constatensignes de deteriorament. La Fundació Mar reclama mesures urgents a lesadministracions públiques i al sector privat per revertir la situació.

L’informe denuncia la pèrdua de qualitat de la biodiversitat i fons marins, un fet que es detecta en espècies com el corall blanc i el corall taronja o bé en la Posidonia oceanica, planta marina d’importància cabdal per a la qualitat de l’ecosistema litoral.

També proposa la creació de les Zones Marines per al Bioconeixement (ZMB) per garantir la conservació de la Xarxa Natura 2000 Marina.

Barcelona, 11 d’abril de 2014.- L’últim informe SILMAR, que avalua l’estat ecològic dels fons marins de la costa catalana, mostra un preocupant deteriorament del medi litoral a Catalunya i alerta de perills com l’augment de la temperatura a causa del canvi climàtic i la presència d’espècies invasores. Dels 17 punts avaluats, n’hi ha tres que suspenen i vuit més que constaten signes de deteriorament. La Fundació Mar, autora de l’estudi, reclama mesures urgents a les administracions públiques i la implicació del sector privat per revertir la situació.

L’informe posa de manifest que l’augment de la temperatura de les aigües i la presència d’espècies invasores “poden afectar greument la supervivència d’espècies endèmiques del Mediterrani com el corall madreporari”, explica Xavier Salvador,coordinador del projecte SILMAR. En general, quasi totes les estacions SILMAR encarregades d’avaluar el medi aproven a les notes que atorga l’informe però “hi ha una reducció generalitzada de les puntuacions”. “Són preocupants les dades de l’estació del Pont del Petroli, a Badalona, per les moltes deixalles i brutícia i presència d’espècies invasores detectats”, argumenta Salvador. Per altre banda, l’estat de conservació del fons marí de Cala d’Aiguafreda, a Begur, segueix sent crític al igual que el de Punta Romaní, a l’Escala. Aquestes són les tres estacions que l’estudi suspèn de les 17 analitzades a Catalunya.

L’informe denuncia la pèrdua de qualitat de la biodiversitat i fons marins, un fet que es detecta en espècies com els corall blanc i el corall taronja o bé en la Posidonia oceanica, planta marina d’importància cabdal per a la qualitat de l’ecosistema litoral.

A això, li hem d’afegir la manca d’inversió pública en accions de conservació i vigilància de les zones marines protegides. És per això que la Fundació Mar reclama “una estratègia de futur de tots els agents implicats en l’ús, gestió i preservació dels actius del mar” i també “inversions en conservació a les empreses privades i que aquestes es vegin beneficiades a nivell fiscal”, comenta Miquel Ventura, el seu director. També proposa la creació de les Zones Marines per al Bioconeixement (ZMB) per garantir la conservació de la Xarxa Natura 2000 Marina com la que s’està impulsant amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Les causes dels perills ecològics del litoral català denunciats per l’informe varien en funció de la demarcació. A Girona, l’estudi atribueix el deteriorament del medi i fons marins a l’afluència turística de la zona, l’ancoratge lliure, la pressió pesquera i la presència excessiva de bussos. A Barcelona, el desgast dels ecosistemes marins procedeix de la contaminació de l’activitat de la gran ciutat i la seva conurbació i de l’ús intens de les infraestructures de mobilitat com els vaixells mercants així com de la presència d’espècies forànies. A Tarragona, el problema se centra en l’impacte de la intensa mobilitat mercant i petroquímica dels grans vaixells al Port de Tarragona i la presència de ports esportius i pesquers. Les notes de l’informe, que fa el seguiment de les estacions durant un any, recullen dades com el seguiment de bioindicadors, la recuperació de l’indret, la implicació a nivell local i, des d’aquest any, la inversió en conservació.

Cinc anys del projecte SILMAR
El projecte SILMAR, es va crear l’any 2009 impulsat per la Fundació Mar amb lacol·laboració de la Fundación Biodiversidad i l’objectiu de “diagnosticar de manera permanent l’estat ambiental i ecològic de litoral espanyol i proposar-ne mesures de conservació basades amb l’acció de les comunitats locals”. En el seu cinquè any de funcionament s’ha aconseguit consolidar, mantenir i millorar l’activitat de les 20 estacions de control, 17 a Catalunya i 3 a les Balears. Al llarg d’aquest nou període 2014-2015 es preveu obrir-ne dues més al Delta de l’Ebre, una a Vilanova i la Geltrú i una més al parc del Montgrí, Medes i Baix Ter. L’objectiu és obtenir un anàlisi representatiu, permanent i rigorós de l’evolució del medi marí litoral a l’Estat i establir mesures correctores i accions per promoure la seva conservació activa amb el suport de la societat civil, les empreses i les institucions públiques.

Aquests anàlisis es realitzen gràcies a la col·laboració de més de 90 voluntaris que participen en les tasques de control i seguiment aportant dades permanents durant nou mesos a l’any, de març a novembre, període en el qual es poden realitzar millor les immersions. En aquesta tasca és imprescindible a col·laboració dels ajuntaments amb alguns dels quals s’han signat convenis de col·laboració amb dotació pressupostària per ajudar a cobrir les despeses dels estudis de seguiment. A més, el projecte SILMAR compta amb la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa i lesempreses Fluidra, Hipra, Moventia, Unial Grup i Mares.

A mig termini el projecte SILMAR té la voluntat d’estendre’s per tot el litoral espanyolamb la instauració de 60 estacions de control que funcionin en xarxa de manera permanent amb el suport i supervisió de la Fundació Mar i de centres de recerca i universitats de tot l’estat. El projecte SILMAR està basat en la implicació activa de les comunitats locals, una premissa imprescindible per una conservació perdurable que la UNESCO promou des dels anys 80 i que la Unió Europea està impulsant en el marc de l’Estratègia Europea de la Gestió Integrada de les Zones Costaneres.

Més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ · E. Aymerich Jou · Tel. 93 812 58 97 · 685 506 531 · [email protected]

Per consultar els informes SILMAR: http://www.fundacionmar.org/silmar-2/

ndp_L\'informe SILMAR alerta del deteriorament del medi marí i dels efectes del canvi climàtic a la costa catalana ndp_L\'informe SILMAR alerta del deteriorament del medi marí i dels efectes del canvi climàtic a la costa catalana

Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions