ADIN constata la recuperació del sector nàutic a Catalunya amb un augment de la venda d’embarcacions noves d’un 9,3%

De gener a agost s’han venut a Catalunya 680 embarcacions noves (+9,3%) i 2.386 d’ocasió (-5,5%) vers les 622 i 2.524 respectivament en el mateix període de 2013.

Dins de les embarcacions noves, destaca el creixement de la venda a particulars (+20,6%) i de motos aquàtiques (+20,7%) mentre que, en signe contrari, es registra un descens de les unitats de lloguer (-14,5%) i les rígides (-20,7%).

De les 680 embarcacions noves registrades a Catalunya, 289 s’han venut a Palamós (Girona) (+8%), 237 a Barcelona (-2%) i 154 a Tarragona (+38%).

Barcelona, setembre de 2014.- El sector nàutic català manté la seva recuperació amb un creixement de la venda d’embarcacions noves (9,3%) per bé que experimenta un retrocés en les d’ocasió (-5,5%) durant el període gener-agost, segons constata en el seu últim informe l’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) elaborat amb dades de la Direcció General de la Marina Mercant.

De gener a agost s’han venut a Catalunya 680 embarcacions noves (+9,3%) i 2.386 d’ocasió (-5,5%) vers les 622 i 2.524 respectivament en el mateix període de 2013 la qual cosa significa una relació de venda entre ambdues categories d’unes 3,5 embarcacions d’ocasió per cada una de nova. El president d’ADIN Jordi Senties expresa la seva satisfacció perquè “les xifres d’embarcacions noves confirmen la recuperació del sector nàutic català durant aquests primers vuit mesos de l’any”.

L’informe destaca el creixement de la venda d’embarcacions noves a particulars (+20,6%) i de motos aquàtiques (+20,7%) mentre que, en signe contrari, es registra un descens de les embarcacions de lloguer (-14,5%) i les rígides (-20,7%). De les 680 embarcacions noves registrades a Catalunya, 289 s’han venut a Palamós (Girona) (+8%), 237 a Barcelona (-2%) i 154 a Tarragona (+38%). Dins el -5,5% de descens registrat en aquest tipus de vaixell, no s’aprecien grans diferències entre les de motor (-5,7%) i les de vela (-3,6%). Per altra banda, Barcelona, amb 1.077 embarcacions d’ocasió, ocupa la primera posició al rànquing i concentra el 45% de la venda mentre que Palamós (Girona), amb 950, n’aglutina el 40% i Tarragona, amb 359, un 15%. Barcelona, a més, concentra el 66% de les unitats a vela d’ocasió venudes a Catalunya. En total, les tres demarcacions catalanes representen el 19,6% de les matriculacions d’embarcacions noves de l’Estat i el 22,2 % de les d’ocasió.

Per a més informació:
· MONMAR COMUNICACIÓ – E. Aymerich Jou · Tel. 93 812 58 97 / 685 506 531(whatsapp) · [email protected]
· ADIN – M. Guarner · Tel. 93 233 24 32 – Av. Reina Ma Cristina, s/n · 08004 Bcn · [email protected]

ndp_ADIN constata la recuperació del sector nàutic a Catalunya amb un augment de la venda d’embarcacions noves d’un 9,3% ndp_ADIN constata la recuperació del sector nàutic a Catalunya amb un augment de la venda d’embarcacions noves d’un 9,3%

Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions