L’Institut La Garrotxa obté xifres de gairebé plena inserció dels seus graduats en FP

Olot, abril de 2017.- Només un 3% dels alumnes que va acabar un cicle de Formació Professional de l’Institut La Garrotxa l’any passat segueix buscant feina, segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals”, que avui s’ha presentat; es tracta d’un registre rècord des de la creació de l’estudi. Aquesta xifra és molt inferior a les dades generals d’atur a Catalunya que són del 14,80% (desembre de 2016) i contrasta amb la taxa de desocupació dels joves d’entre 16 i 24 anys, que és del 40,25%. ”Les xifres constaten la facilitat d’incorporar-se en el món del treball si s’ha realitzat una formació professional específica. Ara mateix són perfils molt valorats, especialment en l’àmbit més industrial”, explica Jordi Antiga, director de l’Institut La Garrotxa.

Entre les dades que mostra l’informe destaca l’augment de graduats en FP. El 2016 ha estat l’any amb més graduats des que es realitza l’estudi, un total de 170. De la totalitat de graduats, el 47% (72% si només tenim en compte els graus superiors) ha trobat feina, el 23% combina estudis i treball, el 27% continua estudiant mentre que el 3% restant està buscant feina.

L’estudi indica que un 86% dels graduats (i fins a un 92% en els graus superiors) creu que la realització dels estudis de cicles els han facilitat l’accés a un lloc de treball. També destaca que un 84% dels enquestats manifesta que la feina que desenvolupen està relacionada amb el cicle que van estudiar. “Amb els resultats de l’enquesta s’evidencia la progressiva recuperació econòmica de les empreses de la comarca i fins i tot en sectors molt perjudicats per la crisi, com el cas de la construcció, que comença a millorar”, valora Carme Espuña, sotsdiretora de FP de l’institut. “Aquest curs ha augmentat considerablement el nombre de demandes d’alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes d’Edificació”, afegeix.

Intervencio de Carme Espuña, sotsdirectora de FP, a la presentació de l'estudi d'inserció i dels projectes d'innovació de l'institut La Garrotxa

Un 50% dels enquestats (58% en els graus superiors i 42% en els graus mitjans) manifesta que van trobar la feina a través del centre on va fer el Cicle Formatiu, ja sigui a través de l’empresa on va fer la Formació en Centres de Treball o bé directament a través del professorat. Pel que fa al tipus de contracte, el 54% són temporals, enfront d’un 30% dels contractes indefinits. Un 54% dels enquestats treballa a jornada sencera i pel que fa a la franja salarial, el 66% dels que treballen a temps complet cobren al voltant de 1.100 €, mentre que un 13% cobra entre 1.200 € i 1.500 €. L’informe s’ha elaborat a partir d’una enquesta realitzada entre 166 joves de la promoció de l’any 2016 (gairebé tots els graduats) sis mesos després d’haver completat els estudis. Es duu a terme des de 2006.

El programa Innova-FP a l’Institut La Garrotxa
El programa Innova-FP funciona des de fa tres cursos com un programa d’innovació i transferència de coneixement del Departament d’Ensenyament a tot Catalunya. L’Institut La Garrotxa hi ha participat amb diversos projectes i és un dels centres pioners en aquesta iniciativa. Actualment hi ha en marxa fins a vuit projectes que formen part d’aquest programa educatiu i que s’han materialitzat amb solucions que ja s’apliquen al mercat com la construcció d’una premsa per a ceràmica o la creació d’un aparell per interrompre el pas de l’aigua de les mànegues dels bombers, o que s’aplicaran com la fabricació d’elements personalitzats de senyalització per un municipi del Ripollès. “Participar en projectes d’innovació pels alumnes és molt interessant pel fet de tractar-se de donar resposta a un projecte fruit d’una necessitat real i no purament a un plantejament acadèmic”, opina Lluís Clapés, coordinador del programa Innova-FP a l’institut.

Alumnes d'un dels cicles treballant un dels projectes d'innovació dins el programa Innova-FP.

Es manté l’aposta per la mobilitat internacional
Des de fa anys, l’Institut La Garrotxa ha participat en programes de mobilitat internacional
per tal que els seus estudiants d’FP realitzin pràctiques en empreses a l’estranger. Enguany, es manté una oferta similar a la de l’anterior curs per realitzar pràctiques en empreses a l’estranger. Concretament durant el proper estiu de 2017, 17 alumnes realitzaran estades a l’estranger incloses dins el programa Erasmus+. A més, diferents professors també realitzen estades a l’estranger, ja sigui per perfeccionar l’anglès o per estudiar nous mètodes de treball en empreses o instituts. “Es manté a l’alça l’interès per realitzar estades a l’estranger tant per part d’alumnes com per professors, ja que es valora molt positivament la millora en la qualificació professional que aporta aquesta experiència”, diu Eduard Campderrich, coordinador de FP del centre.

Sobre l’Institut La Garrotxa
L’Institut La Garrotxa és un centre públic d’ensenyament creat l’any 1974 i que compta amb una oferta formativa molt àmplia que inclou Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior. Destaca per haver tirat endavant projectes d’innovació amb empreses de la comarca i per haver rebut diferents guardons que corroboren la qualitat de la seva formació. Forma part del projecte Xarxa de
Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Educació i compta amb el Certificat ISO 9001: 2008. Disposa, a més, de la carta Erasmus ampliada que permet realitzar la formació en centres de treball a l’estranger.

Més informació: MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa de l’Institut La Garrotxa ·
Eudald Aymerich / T. 685 506 531 (whatsapp) · 93 812 58 97 / [email protected]

Ndp_Institut Garrotxa FP Ndp_Institut Garrotxa FP

Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions