El Ripollès canvia el discurs

El canvi de discurs que es detecta entre els polítics d’El Ripollès, que de “plorar molt”, en paraules de M. Carme Freixa, vicepresidenta del Consell Comarcal d’El Ripollès, han passat a “fer-se respectar”, no és casual. Ans el contrari, posa de manifest el relleu generacional que han experimentat els principals ajuntaments i el Consell Comarcal després de les passades eleccions …

Continue Reading